SpeditionsCompagniet AS - Tverrveien 4- Postboks 63 - 1540 Vestby

Copyright ©  - 2009

Kontakt

SpeditionsCompagniet AS
Tverrveien 4
PB 63
1540 Vestby

Tlf:      +47  64 95 61 10
Faks: +47 64 95 61 11 trafikk
           + 47 64 95 61 12 admin.
Mail:   firmapost@spedcomp.no

Startsiden      |      Om oss      |      Transport      |      Ansatte      |      Kontakt

Transport

Vi har flere ukentlige avganger fra:

Sammen med våre samarbeidspartnere rundt om i verden dekker vi i tillegg de aller fleste transportbehov, det være seg Skandinavia, Europa, Fjerne Østen eller USA.

I tillegg kan vi tilby fortolling, håndtering av varer, lagring og innenriks distribusjon.

Alle oppdrag utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Alminnelige bestemmelser
(NSAB 2000).

VI KJØRER DIT DU VIL!

Nytt textblock
Nytt textblock
Nytt textblock
Ny tekstfelt
Ny tekstfelt